Informacje o dotacjach z Unii Europejskiej

Projekty UE

   


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

W okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku realizujemy projekt: „Rozpoczęcie przez firmę Mestengo realizacji procesu obsługi prowizyjnej, procesu analizy jakości witryny i procesu bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązanie elektroniczne typu B2B” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wartość projektu: 498.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 348.600,00 PLN

Więcej o projekcie znajdą Państwo w specyfikacji dostępnej do pobrania ... (w formacie PDF).

Zapytania ofertowe znajdą Państwo tutaj.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

W okresie od 1 marca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku realizujemy projekt: „Automatyzacja procesów zachodzących w relacjach z Partnerami Projektowymi oraz Odbiorcami w realizacji projektów dotyczących pozycjonowania” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wartość projektu: 668.800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 334.855,00 PLN

Więcej o projekcie znajdą Państwo w specyfikacji dostępnej do pobrania ... (w formacie PDF).

Zapytania ofertowe znajdą Państwo tutaj.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Mestengo.